home

meedoen

Meedoen         Hoe kunt u meedoen?


Zo maakt U een (klein) bedrag over op rekeningnummer:  NL77ABNA0433233184  ten name van: Mijn Heerlen, t.n.v. G. Meesters met vermelding: NEPAL

 
Naast uw adres en woonplaats vermeldt u ook, indien aanwezig, uw e-mailadres.
Het e-mailadres maakt het ons mogelijk u eenvoudig en goedkoop op de hoogte te houden wat er met uw geld gebeurt.
Hebt u geen e-mailadres, ook geen probleem. Op uw verzoek (telefoontje) zendenwij u één keer per jaar een overzicht.
Let wel: er blijft niets aan de bekende strijkstok hangen!

Welkom op MijnHeerlen

Waarom 

Omdat u als inwoner van Heerlen, van Parkstad mogelijk bereid bent iets te doen voor de zeer armen in Nepal/Kathmandu.
Voorlopig concentreren wij ons op Apsana, die hard studeert om een goede positie in de maatschappij te verwerven.

Hoe kunt u meedoen? Klik op meedoen? op de balk boven!

Mijn Heerlen